Jak můžeme pomoci?

Obecné

V kolika jazycích je k dispozici aplikace hOn?

Aplikace hOn bude brzy k dispozici v 18 jazycích (EN, IT, FR, ES, DE, RU, PT, PL, NL, EL, CS, ZH, TR, RO, SL, SR, HR, SK).

Funguje aplikace venku?

Ano, pomocí aplikace hOn můžete ovládat spotřebiče, i když nejste doma, prostřednictvím jakékoli internetové sítě; na rozdíl od předchozích aplikací Wizard/simply-Fi není žádný rozdíl mezi dobami odezvy spotřebičů při používání aplikace doma nebo venku (odesílání příkazů, aktualizace stavu atd.).

Připojení

Již mám účet pro Wizard/simply-Fi/U+/E-Picurien. Mám si vytvořit nový účet pro hOn?

Ano, ale k přihlášení do aplikace hOn můžete použít stejný e-mail a stejné heslo jako pro Wizard/simply-Fi/E-Picurien (aniž byste se museli znovu registrovat). Oba profily zůstanou oddělené: profil v aplikaci si zachová své spotřebiče, zatímco profil v aplikaci hOn bude na počátku prázdný.

Je k používání aplikace hOn nutné připojení k síti Wi-Fi?

Aby mohly spotřebiče pracovat s aplikací hOn, musí být připojené k soukromé domácí síti Wi-Fi nastavené na 2,4 GHz. Váš smartphone nemusí být připojen ke stejné síti Wi-Fi; může být také připojen k normální datové síti nebo k jiné síti Wi-Fi.

Mohu spárovat se stejným profilem v aplikaci více než jeden spotřebič patřící do stejné kategorie?

Ano, v aplikací hOn můžete se stejným uživatelským profilem spárovat například dvě pračky, a to i různých značek.

Co je třeba udělat pro spojení mých spotřebičů s aplikací hOn?

Je třeba vytvořit si profil a potom postupovat podle pokynů v aplikaci. Je třeba mít nastavenou domácí síť Wi-Fi na 2,4 GHz.

Ochrana osobních údajů

Vyhovuje aplikace hOn směrnici GDPR?

Ano, aplikace hOn vychází ze zcela nové platformy IoT „Safe by design“. Dále jsme zdokonalili ochranu osobních údajů uživatelů.